Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklep www.emma-styl.pl/sklep , są przetwarzane przez EmMa Meble z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polskiej 94.
    Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
    1. realizacji umowy
    2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez SKLEP 
  2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie  www.emma-styl.p/moje-konto/
  4. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Kup meble w sklepie on-line