Regulamin ”Konkursu Grillowego”

1. Organizatorem konkursu jest firma EmMa meble – z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 94 60-490

2. Konkurs trwa od 10.kwietnia do 10 maja 2019 (godz. 23:00).

3. Zasady konkursu: Zadaniem uczestników jest pod postem konkursowym napisać w kilku zdaniach, przepis na ulubioną potrawę z grilla  i zdobyć jak najwięcej polubień pod swoim komentarzem. Dodatko zachęcamy do polubienia profilu EmMa oraz udostępnienia konkursowego postu.

Spośród komentarzy z największą liczbą polubień, komisja konkursu (pracownicy EmMa Meble) wybierze 1 najbardziej kreatywny komentarz.

4.Osoba, z największą ilością polubień komentarza otrzyma od nas zaproszenie na inauguracyjny piknik z kursem grillowania z Weber Grill oraz książkę kucharską o tematyce grillowania oraz akcesoria do grilla.

5. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 maja 2019r.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

9. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

10. Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

11. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu.

12. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 2 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody, zawierającą informacje o adresie email, pod który ma zostać przesłane zaproszenie.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

14. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne aplikacji konkursowej, serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.

17. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi powiązane (rodzina).

18. Uczestnicy konkusu muszą byc pełnoletni.

18. Regulamin wchodzi w życie 10 kwietnia 2019r.

Polityka prywatności Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.